Hvad end figurer er abstrakte eller figurative, forholder vi os til dem. Vi oplever verden og dens figurer ved kropsligt og mentalt at bevæge os igennem, ind i og rundt om dem. I litteraturen er figuren en skikkelse, en rolle, et væsen. I anatomien er figuren en krop, en form, et omfang. I matematikken er figuren en forbindelsen af flader eller linjer. I musikken er figuren en sammenhængende gruppe af toner. I dansen er figuren en serie af bevægelser.