Vi omtaler ofte atmosfæren som de luftlag, der omkranser og beskytter jorden mod kræfter fra det ydre rum, men atmosfæren er også noget, som er i og mellem os. Hvor jordens omkransende atmosfære er håndgribelig, fordi den kan testes, defineres og bestemmes, er den atmosfære, som omgiver og gennemtrænger os i vores færden på jorden, af en anden karakter. Den er tættere på, men langt mere ubestemmelig og rummer noget, vi alle kender; diffuse stemninger og følelser, der ikke er faktuelle eller verificerbare.

Vi er alle i evig berøring med atmosfærer i vores daglige færden på jorden. Nogle atmosfærer opstår utilsigtet, andre forsøger byplanlæggere, scenografer eller kunstnere bevidst at skabe. Men selvom vi er konstant i berøring med atmosfærer, er det alligevel svært at sætte en finger på, hvad de præcist er. De er ubestemmelige, konstant foranderlige og grænseløse fænomener, som samtidig er absolut definerende og gennemgribende for vores forståelse af den verden, vi omgiver os med. Dette ønsker vi at undersøge til topic:atmosfære.

I samarbejde med

Dinesen
Garde Hvalsøe
Vola
Zurface
Louis Poulsen