beboer x
Kunsthal Aarhus

13.10.21
18:50
Hvornår
13.10.21 , 18:50–23:00

Topic:talks står den 13. oktober i ekstremernes tegn, når vi i samarbejde med Kunsthal Aarhus belyser temaet topic:beboer. I forlængelse af den prisbelønnede udstilling, Go Extreme, hvor ekstremsport møder kunst, har vi i samarbejde med Kunsthal Aarhus kurateret et program bestående af tre vidt forskellige talere, der på hver sin vis undersøger beboelsens ekstremiteter. Programmet starter kl. 18.50, hvor vi byder velkommen, og første taler går på efterfølgende. Kl. 17.00 vil det være muligt at deltage i en gratis omvisning i Go Extreme, og herefter vil der være mulighed for at nyde et varmt måltid samt et læskende glas naturvin fra Olander Vin i kunsthallens Café Livmoder. Vi glæder os til at møde jer i gode samtaler om beboelsens ekstremiteter.

Tematik

Beboelse findes i mange former – nogle mere ekstreme end andre. Vi har alle subjektive forståelser af, hvordan man bebor, men fælles for alle er, at vi bebor – om det er en patriciavilla, et nomadisk ørkentelt eller en hytte af træ i den tropiske skov.

Nogen beboer allerede miljøer, der anses som ekstreme – habitater, som er svære at eksistere i grundet ekstreme forhold som temperatur eller mangelende adgang til vand og mad. Dette er for mange et vilkår af deres geografiske herkomst, men på grund af miljø- og klimaforandringer vil endnu flere opleve en verden, som er langt mere ekstrem. Vi skal derfor nu, for alvor, gentænke den måde, vi lever på og være omstillingsparate for at kunne imødekomme fremtidens forhold.

For nogle mennesker er det ekstreme et uundgåeligt vilkår, men for andre er det et privilegeret tilvalg. Vi møder mennesker, som trives i ekstreme situationer – dem, som finder sig selv levende på kanten i jagten efter nye grænser. Vores søgen efter nye grænser for vores fysiske og psykiske udholdenhed er tiltagende, hvilket især ses i den voksende interesse for ekstremsport. Her kan vi skue mod atleter som Terence Steinberg, der i flere måneder har beboet Stillehavet i en kajak med små, usikre kår.

Vi har dog alle, uagtet geografisk placering og kulturel baggrund, delt oplevelsen af vores første hjem – livmoderen. Et ekstremt miljø, men som faktisk har alle de forhold, der skal til for at få et menneske til at gro. Det er også her, vi vil tage vores start, når vi til topic:beboer vil undersøge og udfolde beboelsens ekstremiteter i billedkunstneren Ditte Gantriis’ “livmoderudstilling”. Vi glæder os til at møde jer i forhåbentligt medrivende samtaler.

Talere

19:15

Ditte Gantriis

Kunstner

Ditte Gantriis er kunstner og udstiller i både ind- og udland. Dittes værker tager ofte afsæt i det almengyldige, men med en tilgang, der er kritisk, oprigtig og kærlighedsfuld, indeholder værkerne bevidste modsætningsforhold, hvormed Ditte peger på nogle grundlæggende, menneskelige egenskaber og vilkår – også dem, der ikke altid er ønskelige.

Ditte er kunstneren bag Café Livmoder, der udstiller værker af både Ditte selv og kunstneren Laura Guiseppi og fungerer som indgangsportal til Go Extreme.

Værket centrerer sig om fødslen og livmoderen – udgangspunktet for hele livet, kroppen og sindets vej ind i verden. Livmoderen er det første sted vi beboer, et sted vi alle har befundet os, og bliver rammen for Dittes oplæg til topic:beboer.

20:00

Terence Steinberg

Ekstremsportsatlet og stifter af United World Challenge

Terence (Tez) Steinberg beskriver sig selv som en udholdenhedskunstner, hvis rejse begyndte, da han startede med at spørge sig selv: Hvad er mine grænser? Han brugte de næste tolv år på at deltage i den anerkendte triatlon, Ironman, og maratonløb på over 200km – og han lærte, at menneskers ydeevne er defineret i lige så høj grad ud fra deres psykiske tilstand som deres fysiske.

I 2020 udførte Terence sin største mission hidtil, da han roede fra Californien til Hawaii. Han var hverken sejler eller roer, men startede United World Challenge for at indsamle data til marinevidenskaben og inspirere til en mere modig verden, hvor vi igangsætter nye og større initiativer for at rense verdenshavene.

Til topic:beboer vil Tez netop tage udgangspunkt i rejsen over Atlanterhavet, hvor han beboede en kajak i tre måneder, og det kunstværk, som hans rejse blandt andet afledte. Kunstværket er en del af Aarhus Kunsthals aktuelle udstilling, Go Ekstreme.

20:45

Thomas Hilberth

Arkitekt og programkoordinator ved Radikal bæredygtig arkitektur, Arkitektskolen Aarhus

Thomas R. Hilberth er arkitekt og lektor på Arkitektskolen Aarhus med fokus på bæredygtighed. Han er koordinator for både forskning og undervisning på linjen for Radikal Bæredygtig Arkitektur, hvor han underviser et kandidatprogram, studio CARE (Kontekstuel Arkitektur, Ressourcer og Økologi).

Han har undervist i arkitektur i Danmark, Sverige og Indien samt holdt forelæsninger i mange lande verden over. Han har en PhD fra Aarhus Arkitektskole indenfor feltet sikkerhed, krig og arkitektur og er partner på tegnestuen Hilberth & Jørgensen i Aarhus.

Radikal Bæredygtig Arkitektur er passioneret omkring det at undersøge og udtænke arkitektoniske tilgangsvinkler til samfundsmæssige, klimarelaterede og miljømæssige udfordringer i en verden i hastig forandring – hvilket også bliver udgangspunktet for Thomas’ oplæg til topic:beboer

Thomas vil blandt andet tale om frygtens påvirkning af arkitekturen, den ekstreme beboelse, der har haft mange former gennem tiden, samt arkitekturens behov for at imødekomme ekstreme, tiltagende klimaforandringer.