beboer x
Dinesen

17.9.21
16:00–18:30
Hvornår
17.9.21 , 16:00–18:30
Døråbning
15:30

I forbindelse med designfestivallen 3daysofdesign og lanceringen af Habeetats vil topic:talks og Dinesen belyse temaet topic:beboer den 17. september kl. 16.00–18.30 i Dinesens showroom på Søtorvet i København. Vi kuraterer et program bestående af tre talere, som på hver sin vis vil undersøge og udfolde temaet ud fra egen faglighed, interesse og position. Vi glæder os til at møde jer i forhåbentlig medrivende samtaler om vores beboelse af jorden og relation til dens mangfoldighed af beboere.

Talere

16:00

Emmy Laura Pérez Fjalland

Forsker og stifter af tidskriftet, Jordbo

Emmy Laura Pérez Fjalland er kulturgeograf, forsker og skribenten bag Jordbo, et ugentligt nyhedsbrev om årstider, natur og livet under en økologisk krise. Med en baggrund indenfor både humaniora, kulturel geografi og planlægning ligger Emmy Lauras overordnede fokus på kulturel respons til miljøforandringer, miljøfortællinger og jordbrugslandskaber og samfund. Til topic:beboer vil Emmy Laura tage udgangspunkt i sit kommende værk En ledsager i uregerlige tider, en Jordbo-udgivelse, der ønsker at vække vores nysgerrighed for de landskaber og omgivelser, som mange af os har glemt – men som vi i virkeligheden aldrig har været adskilt fra.

16:45

Anna Bernstein (English)

CSR/Sustainability Manager, Aiayu

Anna Bernstein er CSR/Sustainability Manager ved danske designfirma, Aiayu, hvis navn betyder sjæl på det oprindelige Aymara sprog fra Bolivia. Siden 2005, hvor Aiayu blev grundlagt af Maria Heilmann, har de haft som mål at skabe tidløst, holdbart og bæredygtigt design, der strækker sig ud over de flyvske modeluner og skabes med respekt for miljøet, dyrene og de kvinder og mænd, som laver produkterne – en fornyet følelse af stolthed for håndværkerne og deres lokalsamfund. Med en baggrund fra Aiayu vil Anna til topic:beboer tale om forbrugets og produktionens rolle i en æra af planetarisk krise, og hvordan dette kan foregå på bedst mulig vis til fordel for alle beboere.  

17:45

Raune Frankjær

Kunstner, Medie Designer og Forsker

Raune Frakjær er spatial mediedesigner og fokuserer på digitale artefakter, interaktive miljøer og bærbare teknologier. I øjeblikket er Raune Post Doc ved projektet Growing CoDesign ved afdelingen for Digital Design og Informationsvidenskab på AU. Hendes forskning er praksisbaseret, eksperimentel og blander traditionelt håndværk, organiske materialer og nye teknologier. Raune er optaget af, hvordan digitale teknologier og kreative, æstetiske praksisser kan bruges som en måde at genforstå den verden, vi beboer, og skabe sunde forhold til plante- og dyreliv. Til topic:beboer vil Raune tale om sit projekt, Growing CoDesign, der handler om at udforske og skabe relationer mellem mennesker og planter gennem kreative, æstetiske handlinger.

Tematik

Vi er alle beboere. Det er både en tilstand og en handling, som vi deler med klodens mange væsner; dyre- og planteliv. Vi har gennem de senere år oplevet et skift i måden, mennesket sameksisterer med andre væsener. Hvordan vi forholder os til dem, relaterer til dem, og hvordan vi er forbundne – tidsligt og rumligt. For vi bebor jorden sammen, og vi forbruger dens ressourcer i fællesskab.

Alting er forbundet og indgår i ét stort planetært kredsløb. Den uløselige sammenhæng mellem det menneskelige og ikke-menneskelige er ikke altid harmonisk. Vi påvirker hinanden, vi skal passe på hinanden, vi skal tage ansvar. Når vores handlinger griber ind i hinanden, skal vi agere – men hvordan opnår vi den balance bedst muligt og på mest bæredygtige vis?

Vi har brug for nye fortællinger. Fortællinger, der samler kultur og natur, og som ikke sætter mennesket i centrum for verdens processer og gør os blinde for vores omgivelser og medbeboere. Gør vi det, kan vi skabe nye, fælles fortællinger og måder at erkende og agere på.

Klodens tilstand og vores relation til dens mange væsner beskrives ofte som en krise, men kriser er ikke kun problematiske; de har også et forandringspotentiale. Et potentiale, der rummer nye verdensforståelser og humane tilgange til alle klodens mange beboere – i hvilken som helst form. Det er det vendepunkt, vi gerne vil undersøge ved topic:beboer.

Habeetats

En af vores samarbejdspartnere til topic:beboer er Habeetats. Som en generøs og bæredygtig gestus genanvender Habeetats resttræ fra Dinesens produktionsfaciliteter i Danmark ved at omdanne træet til redeboliger for solitære bier. Fredelige bier, som efter at have fundet et sikkert hjem lever deres dage med at bestøve blomster, urter og afgrøder – til gavn for alle klodens beboere. Solitære bier er altså en vigtig beboer i vores økosystem, men på grund af manglende mad og beboelse er de truet, hvilket kan have store konsekvenser for alle jordens beboere, da vi er alle forbundne.

Habeetaterne er derfor et omsorgsfuldt projekt, der rækker langt ud over habeetaternes størrelse. Til topic:beboer kan I opleve de smukke redeboliger, og indtil da kan I læse mere om bier og deres boliger på habeetats.com. Til topic:beboer vil du blandt andet kunne opleve resultatet af samarbejdet mellem Habeetats, biologen Anja Amtoft, Dinesen og arkitekten Jeppe Utzon, som fremvises i og udenfor Dinesens showroom. Med resttræ af Dinesens produktion har de skabt beboelser dedikeret til solitære bier. På den måde går intet til spilde fra Dinesens produktion, og der bidrages til at opretholde den naturlige bestand af vilde bier.

Co-habitants

Under 3daysofdesign vil Dinesens showroom huse udstillingen Co-habitants, hvor du blandt andet kan opleve værker af kunstneren Camilla Berner, som er optaget vores relation til og forståelse af naturen. I 2020 fik Camilla ældre vaser af Bing og Grøndahl fragtet fra Syd Korea til Danmark. Under transporten blev vaserne og deres romantiske naturmotiver knust, men i stedet for at skille sig af med vaserne, reparerede hun dem.

Værkerne står som en kommentar til vores romantisering af den ideelle natur og den tiltagende klimakrise. Ligesom vaserne og deres motiver, er store dele af naturen ødelagt, men gennem nye naturforståelser, der ikke romantiserer naturen, kan vi reparere og genopbygge.