asd

asd
Hvornår
19.8.21
Pris
50 DKK

Hvad end figurer er abstrakte eller figurative, forholder vi os til dem. Vi oplever verden og dens figurer ved kropsligt og mentalt at bevæge os igennem, ind i og rundt om dem. I litteraturen er figuren en skikkelse, en rolle, et væsen. I anatomien er figuren en krop, en form, et omfang. I matematikken er figuren en forbindelse af flader eller linjer. I musikken er figuren en sammenhængende gruppe af toner. I dansen er figuren en serie af bevægelser. 

Til topic:figur i Rundetaarn og på Thorvaldsens Museum undersøger vi det uigenkendelige overfor det genkendelige, det abstrakte overfor det figurative og betragter figuren fra perspektiver, der udfordrer og bevæger vores forestillinger om den – som fænomen, skulptur og metode.

topic:figur finder sit afsæt i udstillingen Sculpture to Sculpture (08.05.21-04.07.21), som er kurateret af Henriette Noermark og funderet på teorier af Willy Ørskov. Som billedhugger og teoretiker forholdte Willy Ørskov sig til skulpturen på dens egne præmisser og ville, at den skulle appellere til sanser og krop snarere end narrativer og referencer. Den skulle være åben og tale til hele verden.

Sculpture to Sculpture i Rundetaarns store, traditionsbundne bibliotekssal kan man opleve fem samtidskunstnere gå i dialog med skulpturen fra forskellige perspektiver. Nogle med et anerkendende nik til Ørskovs teorier, andre frie deraf. Bertel Thorvaldsens nyklassicistiske skulpturer er overvældende i såvel volumen som arkitektonisk indpakning på Thorvaldsens Museum, og hans afbildninger af regenter og kultureliten står side om side i de skønne, farverige rum. 

Ved topic:figur d. 24. og 25. juni i henholdsvis Rundetaarn og Thorvaldsens Museum i København vil du opleve seks talere, som på hver deres måde undersøger og udfolder emnet “figur” ud fra egen faglighed, interesse og position. Vi glæder os til at møde jer i spændende samtaler om figurer og deres særegne beskaffenhed.

Thorvaldsens Museum

Louis Alderson-Bythell

Medstifter af Material Think Space (This talk will be in English)

Louis Alderson-Bythell er uddannet med en bachelor i Arts fra The University of Edinburgh og en efterfølgende kandidat i Fashion/Apparel Design fra Royal College of Arts. Nu underviser Louis selv ved Royal College of Arts og er medstifter af Material Think Space, en artistisk duo, som udforsker skulpturen gennem performative artefakter. Studiet undersøger ideen om den omskiftelige krops morfologiske frihed og de livløse materialers egen agens i forhold til den levende krop.

Senest har Material Think Space i et partnerskab med Dinesen og Bank of Materials skabt en “Daybed” ved at iklæde den menneskelige krop et hylster af stof, som heraf gav afkast til bænkens form; de undersøgte kroppens arkitektoniske miljø og formskabende muligheder. Dette bliver afsæt for Louis’ talk til topic:figur d. 25. juni.

Kristian Tylén

Lektor i kognitionsvidenskab ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Kristian Tylén er lektor i kognitionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Hans forskningsinteresser omfatter studiet af kreative processor, og hvordan disse er forbundet med menneskelig kognition og interaktion. Desuden er han interesseret i kulturel adfærd i et større evolutionært perspektiv, hvilket også omhandler, hvordan sprog, kunst og teknologi er opstået gennem interaktion mellem biologiske, kognitive og sociale mekanismer; emner, han metodisk angriber med en kombination af adfærdseksperimenter, hjerneskanninger, statisk modellering og teoriudvikling.

Med afsæt i sin kreativitetsforksning vil Kristian til topic:figur d. 25. juni på Thorvaldsens Museum tale om figurens oprindelse, og hvordan mennesker kognitivt skaber figurer, både figurative og nonfigurative.

Ida Hørlyck Thomsen

Samtidsdanser og koreograf

Ida Hørlyck er freelance samtidsdanser, koreograf og performer. Hun arbejder primært i Danmark og Tyskland, blev udannet i 2016 ved Kibbutz Contemporary Dance Company i Israel og har præsenteret egne værker i Slovenien, Tyskland, Danmark og Israel. Senest hun arbejdet med koreografer og kunstnere som Eyal Dadon, Eglé Budvytyté, Lilibeth Cuenca Rasmussen og José Vidal & Cía. I Idas arbejde er hun interesseret i at skrælle den tekniske og virtuose danser væk, så der tilbage står en tilgængelig, genkendelig og tilstedeværende “bevæger”.

Til topic:figur på Thorvaldsens Museum d. 25. juni vil Ida blandt andet tale om den bevægelige krops evigt forgængelige figurer og forholdet mellem det konkrete og abstrakte i dansen.

Rundertaarn

Andreas Vermehren Holm

Forfatter, oversætter og forlægger på Forlaget Virkelig

Milena Bonifacini

Billedkunstner

Maja Zander

Forskende ph.d.-studerende ved Det Kongelige Akademi 

Rundetaarn

Rundetaarn er et af de mest kendte og besøgte bygningsværker i Danmark. Tårnet stod opført i 1642 som en del af Trinitatiskomplekset, der var bestemt til at rumme tre formål: Observatoriet på toppen af tårnet, Universitetsbiblioteket på etagen over Trinitatis Kirke og kirken selv nedenunder. Siden 1987 har Rundetaarns bibliotekssal med dens 811 m2 og lofthøjde på 385 cm huset udstillinger og koncerter, og nu er den grandiose bibliotekssal hjem for udstillingen Sculpture to Sculpture, kurateret af Henriette Noermark, og topic:figurs første kapitel.  

Selvom Rundetaarn har en særlig plads i den danske kultur og kollektive historie, må vi indrømme, at ikke alle ved topic:talks kendte til kulturinstitutionens indtagende biblioteksrum eller de mange kulturtilbud, som huset faktisk faciliterer. Så da muligheden bød sig for udfolde et tema i forlængelse af Rundetaarns nye udstilling og udforske det ellers kendte Rundetaarn på ny, greb vi chancen med det samme.

Udstillingsrummet er ikke kun lokation for temaets første kapitel, men er samtidig udgangspunkt for topic:figur. Da vi anskuer figuren fra to vinkler, nonfigurativt og figurativt, vil de to kapitlers tema både stå i forlængelse af og i stærk kontrast til udstillingen, der søger at udforske skulpturen som et objektivt, referenceløst objekt, der kan opleves udelukkende på dens egne præmisser. Bibliotekssalen i Rundetaarn er en interessant lokation for temaets første kapital, ikke mindst på grund af dens arkitektoniske historie og beskaffenhed, men også fordi, vi vil sidde midt i, rundt om og i øjenhøjde med figuren. 

 

Thorvaldsens Museum

topic:figur opstod i forlængelse af Rundetaarns udstilling Sculpture to Sculpture, hvilket også er lokation for temaets første kapitel. Fordi vi tror på at modsætninger rummer et særligt potentiale, bliver temaets andet kapitel afholdt på Thorvaldsens Museum. Hvor Rundetaarn og dens udstilling med abstrakte figurer afspejler temaets nonfigurative side, står Thorvaldsens Museum i kontrast hertil med dens figurative skulpturer – storslåede kroppe, mytiske væsner og guders hingstetrukne kareter. I det kontrastfyldte rum, som opstår herimellem, tror vi på, at inspiration, spejling og møder mellem mennesker og deres respektive fagligheder og interesser finder sted.  

Thorvaldsens Museum var Danmarks første, offentlige kunstmuseum og er bygget som et tempel for den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1944), der skænkede hele sin samling af egne værker og store kunstsamling til museet med et krav om, at museets kunst skulle være frit tilgængeligt for offentligheden.

Da museet slog dørene op i 1848, blev kunsten gjort tilgængelig for folket, hvilket er en demokratisering af kunst- og kulturlivet, vi finder særlig interessant. Samtidig afspejler Thorvaldsens Museum vores interdisciplinære vision, da museet ikke kun er et kunstmuseum, men ligeledes en arkitektonisk perle, hvori (moderne) kultur, kunsthistorie og arkitektur spejler hinanden.  

Det nyklassicistiske museum, der har hentet inspiration fra antikken, beretter om mytiske fortællinger, kropslige idealer og arkitektoniske nyskabelser, men særligt museets mange nøgne kroppe er interessante, da de afspejler et historisk vendepunkt. Tidens blufærdighed medførte, at nøgne kroppe ofte blev gemt væk, men med museets store samling af letpåklædte og nøgne figurer, der hylder kroppens anatomi, blev museet hermed et rum for refleksion, accept og frigørelse. Dette bliver rammen for topic:figurs andet kapitel d. 25. juni.

 

Retningslinjer i forbindelse med Covid-19

Som følge af myndighedernes retningslinjer mht. Covid-19, skal du fremvise gyldigt coronapas eller dokumentation for negativ coronatest, som er max 72 timer gammel, og ID for at få adgang til arrangementet. Gennemført vaccination er også adgangsgivende.