topic:talks er et talk-format, hvor vi nysgerrigt åbner op for dialog om kuraterede temaer, der optager os og vores samarbejdspartnere på tværs af fagligheder. Inden for en tematisk ramme skaber vi interdisciplinære møder mellem mennesker, som deler interessen for kultur, design og æstetik – og samtaler, som udfordrer vores forståelse.

Vision

Vi skaber uformelle rum, hvor viden og interesser flyder frit. Rum, hvor vi som individer kan blive klogere på, hvad vi ikke ved og derved lade os inspirere til nye perspektiver, tankemønstre og fremtidige samarbejder.

Vi søger at opløse faglige ekkokamrer, som kan begrænse fagfelters egen udvikling og det tværfagliges potentiale. Med et udgangspunkt i kultur, design og æstetik vil vi skabe relationer, pirre nysgerrigheden og nære inspirationen på tværs af akademia, arkitektur, kunst, design og erhvervsliv i ét enkelt format.

Men vigtigst af alt skaber vi aftener med nærvær og gode samtaler i spændende og anderledes rammer.

Format

Et tema, tre perspektiver og et åbent rum.

Tema

topic:talks kuraterer uformelle kultur-arrangementer, hvor det gode oplæg er kernen – arrangementer, som skaber værdi for både samarbejdspartnere, talere og tilhørere. Ud fra en tematisk ramme, som vi udarbejder med vores samarbejdspartnere, inviterer vi tre talere, som på hver sin vis vil undersøge og udfolde temaet. Vores temaer tager altid udgangspunkt i de tre hjørnesten, kultur, design og æstetik.  

Talere

Vi søger en særlig form for dynamik, når vi udvælger vores talere – en forskende taler, en skabende taler og en taler, som repræsenterer det abstrakte. På den måde skaber vi interdisciplinære møder, som er gavnlig for både talere og tilhørere. Temaet åbnes op bredt, og herved kan man finde forbindelser mellem mange fagfelters discipliner og praksisser.

Rum

Fordi topic:talks handler om videndeling og formidling, er det vigtigt for os, at vi skaber uformelle rum, hvor man kan deltage i uden nogen forudsætninger. Herved inviteres vores gæster som både lyttere og deltagere, da gæsterne selv har mulighed for at deltage i den samtale, som opstår mellem talerne.

Samarbejder

Vi kan godt lide at samarbejde, så ønsker I at være vært for det næste topic:talks-arrangement, skal I endelig tage kontakt

Holdet

Henriette Noermark, Kurator

hn@topictalks.dk

Henriette er kurator og forfatter. Siden hun blev kandidat i Moderne Kultur og Kulturformidling fra KU har hun kurateret flere udstillinger i Danmark og New York med en udstillingspraksis, der placerer sig i feltet mellem samtidskunst, design og kunsthåndværk. Som forfatter har hun skrevet essays og bidraget til flere publikationer, udstillingskataloger og magasiner om kunst og design.

“Som kurator handler det, for mig, om at skabe dialog mellem og på tværs af kunstner, beskuer, arkitektur, rum, krop og kontekst, og det kan jeg i det fællesskab, jeg har fundet i topic:talks. Mens jeg i min praksis ofte arbejder på egen hånd, indgår vi her nysgerrigt i en berigende dialog om vores videbegærlighed og forsøger at forstå den verden, vi befinder os i - sammen”

Ida Mahler, Art Director

im@topictalks.dk

Ida er medstifter og partner i Mount Agency, der arbejder med grafisk design og visuel kommunikation. Hun arbejder primært med strategisk udvikling, art-direction og projektledelse for kunder i kunst-, kultur- og designsektoren. Privat har Ida en plantesamling, der truer med at overtage hendes lejlighed.

“Jeg er med i topic:talks, fordi jeg er forfærdelig nysgerrig. Jeg elsker at høre passionerede mennesker fortælle om det, de brænder for, og det giver topic:talks mig rig mulighed for. Formatet giver mig anledning til at finde ud af, hvor meget jeg ikke ved og sender mig ud i store, langvarige Google-søgninger”

Nikolaj Bonde, Stifter og kurator

nikolaj@topictalks.dk

Nikolaj er stifter af topic:talks og medejer af designvirksomheden Design Studies, som designer møbler og objekter i massivtræ. Han har en baggrund inden for branding, en kandidatgrad i Designledelse og en særlig interesse for krydsfeltet mellem design, natur og materialestudier.

“Jeg startede topic:talks i et forsøg på at skabe et inspirerende, uformelt rum, hvor vi kunne mødes omkring et emne og blive lidt klogere på, hvad vi ikke ved. Mange af os har tendens til at tage del i en “i know, i know”-kultur, hvor vi bilder hinanden ind, at vi skal vide alt, men i virkeligheden tror jeg, at det er langt sjovere og inspirerende at være den i lokalet, der ved mindst?”

Simon Nordmark, PR og kommunikation

sn@topictalks.dk

Simon har en bachelorgrad i Medievidenskab og læser nu en kandidat i Æstetik og Kultur ved AU, hvor hans interesser hovedsageligt har centreret sig omkring feminisme, identitet og livsstil samt postantropocentriske fortællinger.

“Jeg blev en del af topic:talks, fordi jeg mener, at ønsket om at demokratisere kultur, æstetik og design er utroligt vedkommende. Ofte har kulturlivet en tendens til at blive et ekkokammer af indforståethed og elitisme, en lukket klub, hvilket jeg synes er en skam - det er vigtigt at formidle og bygge bro mellem kulturen og dem, som faktisk bruger den”

Simon Thordal, Designer

st@topictalks.dk

Simon Thordal er medstifter og partner i Mount Agency. Hans tilgang til design er funderet i strategiske beslutninger og en dyb passion for interessant, konceptuel æstetik med afsæt i typografi. Simons designpraksis bevæger sig i krydsfeltet mellem kunst, kultur og commerce.

“Jeg er med i topic:talks, fordi jeg er en gigantisk nørd, der elsker at mødes med andre nørder for at blive klogere på den verden, vi befinder os i. Jeg stiller spørgsmål uden at forvente et facit. topic:talks er en særlig, uformel platform, hvor interesser kan leve frit, og aha-oplevelsen er mangfoldig. Det pirrer min nysgerrighed og giver mig lyst til at dele”